Referenssit

Asiakkaitamme mm.

Baltic Tank Oy
Corenso United Oy Ltd.
Deletec Oy
Dow Suomi Oy
Evonik Silica Finland Oy
Extor Oy
Finngas GmbH
Foster Wheeler Oy
Haminan Kaupunki
Jauhetekniikka Oy
Kaukomarkkinat Oy
Kotkan Satama Oy
Loviisan Kaupunki
kW-set Oy
Metso Paper Oy
Novart Oy
Ontec Oy
Pousin Puutarha Oy
PPT Pölynpoistotekniikka Oy
Savonlinnan Kaupunki
Sanka Oy
Sarlin Oy Ab
Stanoil Oy
Steveco Oy
Stora Enso Oy
Sulzer Pumps Finland Oy
Sunila Oy
Ukitech Oy
Umacon Oy
US Wood Oy / Siparila Oy
Visi Systems Oy